Projectleiding


In de functie als bouwkundig projectleider zijn wij dus eigenlijk de baas van een bouwkundig project en je moet je thuis kunnen voelen in dit project. Je bent betrokken van de eerste ideeën tot en met de oplevering van bijvoorbeeld nieuwbouwproject of groot onderhoudsproject. Samen met je team werk je naar een schitterend resultaat waar je trots op kunt zijn!

Omdat je als bouwkundig projectleider bij alles betrokken bent, dien je ook kennis te hebben van alles wat met jouw project te maken heeft.

Zo weet je natuurlijk alles over de bouwkundige aspecten, maar heb je ook kennis van veel meer zaken zoals financiën, personeel en regelgeving. Wat altijd centraal staat, is dat Rikken Vastgoedinspectie de verbinding is tussen opdrachtgever en de uitvoering en daarnaast de kar-trekker is binnen een team van specialisten.

Als Bouwkundig projectleider ben je logischerwijs betrokken bij iedere fase. Geen dag ziet er dan ook hetzelfde uit. Tijdens het begin van het project is het jouw taak om de wensen van de opdrachtgever om te zetten naar een programma van eisen en een plan van aanpak.

Directievoering


Directievoering door Rikken Vastgoedinspectie behelst onder meer:

  • Intensief overleg met de bouwpartners over voortgang, kwaliteit en veiligheid
  • Sturing op budgeten, budgetbewaking en verrekeningen
  • Initiëren en implementeren van corrigerende maatregelen
  • Overleg en afstemming met overheids- en nutsbedrijven
  • Aansturing van het toezicht
  • Periodieke rapportage aan en afstemming met de opdrachtgever

inspectie vertegenwoordigt de opdrachtgever en behartigt al zijn belangen in de voorbereidings- en de realisatiefase van nieuwbouwprojecten, maar ook van onderhouds- en renovatieprojecten. Wij coördineren de inbreng en de uitvoering van alle betrokken partijen en zorgt voor de optimale afstemming tussen bestek eisen en realisatie.