Oplevering nieuwbouw

Uw nieuwbouw huis wordt aan u opgeleverd door de aannemer. Er zal een proces-verbaal van opleveren opgesteld worden door de aannemer, een juridisch formeel moment, want de (zichtbare) opleveringsgebreken, bouwfouten, gebreken dienen te worden genoteerd in het proces-verbaal van opleveren. Vergeet u of ziet u opleveringsgebreken over het hoofd vervalt mogelijk het recht op herstel door de bouwer. Heeft u voldoende kennis van zaken om deze gebreken te herkennen?                                    

Bent u op de hoogte van de Wet- en regelgeving ten aanzien van bouwbesluit?                            

U doet er goed aan op dat moment een ter zake deskundige in te schakelen.                          

Samen met de aannemer loop ik het gehele pand door, en zie ik  er op toe dat alle gebreken, mankementen, onvolkomenheden e.d. worden genoteerd.

Opleveringskeuring Verbouwing

Opleveren is niet alleen van toepassing bij de nieuwbouw van woningen.                                  

De aannemer of het klussenbedrijf die uw verbouwing of aanbouw heeft uitgevoerd hoort dit werk ook correct op te leveren. Bij deze klussen gaat het ook vaak om een forse investering, en wilt u toch ook graag dat alles is uitgevoerd zoals is afgesproken.                                                Een onafhankelijke bouwkundige weet waar hij op moet moet letten. Indien er zaken zijn die niet volgens geldende eisen of afspraken zijn uitgevoerd zal ik dit  rapporteren.