Beheer en onderhoud


Wij kunnen u bijstaan met :

Controle op MJOP

 • Opstellen en bewaken van een technisch Meerjarenonderhoudsplan.
 • 5 jaarlijks actualiseren van een bestaande Meerjarenonderhoudsplan.
 • Jaarplanning rapportage maken aan de hand van het Meerjaren- onderhoudsplan.
 • Het maken van werkomschrijvingen voor het groot onderhoud.
 • Opvragen van offertes en adviseren in de keuze van aannemers voor het groot onderhoud.
 • Contracteren van aannemers en leveranciers en toezicht op de goede uitvoering.
 • Overleg met gemeentelijke en andere instanties betreffende (bouw)technische zaken en eventuele subsidiemogelijkheden etc.
 • Afsluiten en bewaken van (onderhouds)contracten.
 • Het geven van bouwkundige en technische adviezen.


Uitvoeren conditiemetingen (NEN 2767)

De basis voor onderhoudsmanagement van gebouwen. Vaststellen van de feitelijke onderhoudssituatie van een gebouw is een noodzakelijke voorwaarde voor gedegen onderhoudsmanagement. Een landelijk erkend, objectief en eenduidig systeem is de NEN 2767 Conditiemeting. Dit systeem is toepasbaar in meerdere disciplines, zoals bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transporttechniek. Rikken Vastgoedinspectie is gecertificeerd om deze methodiek toe te passen.

 

Laat u bestaande MJOP eens ’n keer screenen als second opinion en actualiseren. Dit kan u weleens behoorlijke financiële meevallers opleveren. Bouwdelen kunnen door diverse oorzaken een kortere of langere levensduur hebben waardoor een MJOP geïndexeerd moet worden qua kosten en planning. De oorzaak voor een verschuiving in de MJOP heeft diverse oorzaken zoals weersinvloeden, detaillering, materiaalgebruik, etc.


De uitvoering kunnen wij regelen

 • Bestekvorming, waarin wordt omschreven waaraan de werkzaamheden dienen te voldoen en welke materialen en/of werkwijzen dienen te worden gehanteerd.
 • Het aanvragen en beoordelen van meerdere offertes.
 • Start besprekingen bij aanvang van de onderhoudswerkzaamheden.
 • Toezicht op uitvoering en tijdsplanning van de werkzaamheden.
 • Tussen- en eindopleveringen en nazorg.

Werken met professionele middelen

Rikken Vastgoedinspectie werkt met software van Plandatis, een specialist in professionele oplossingen voor het beheer van vastgoed, technische installaties en infrastructuur.