Gebreken onderzoek

Een bouwgebreken onderzoek is een visuele inspectie van een bepaald bouwgebrek(en) in en rondom uw woning. Het is geen bouwkeuring  waarbij een woning compleet geïnspecteerd van nok tot fundering. Een bouwgebreken onderzoek is kort visueel onderzoek om een bouwkundig probleem te beoordelen of een gebrek op te sporen.

Bouwgebrekenonderzoek spoort bouwgebreken op en neemt twijfels weg.

Schade expertise

Schade in of rondom uw woning of bedrijfsruimte als gevolg van lekkage, storm, brand, verkeerd uitgevoerde verbouwing, bouwschade, gevolgschade, waterschade, schade aan en/of door belendingen of infrastructuur, kunnen ernstige hinder en financiële discussies met zich meebrengen tussen u en uw verzekeraar, aannemer en verhuurder.

Bij alle soorten van bouwschade kan Rikken Vastgoedinspectie worden ingeschakeld om de oorzaak en hoogte van het schade bedrag te bepalen. De schade wordt nauwkeurig geïnventariseerd en alle noodzakelijke onderhouds en/of vervangingshandelingen inclusief materialen worden gerapporteerd en middels een fotoreportage onderbouwd.


Mutatie controle

Laat uw vertrekkende huurder de woning netjes na zonder(bouw)gebreken?

Welke handelingen zijn vereist om het minimum niveau naar de nieuwe huurder toe te waarborgen? Zijn bepaalde bouwgebreken verwijtbaar en verhaalbaar op de vertrekkende huurder?

Onderhoudsklachten 

Opnemen en beoordelen van onderhoudsklachten meldingen. 

Met Rikken Vastgoedinspectie bent u verzekerd van veel kennis en ervaring in dit soort werk.

Warmtebeelden onderzoek

Warmtefoto's of warmtescans worden steeds vaker gebruikt om te zien waar warmte weglekt uit onze huizen. Maar zulke warmtebeelden van gevels en daken kunnen sterk in detail verschillen. Rikken Vastgoedinspectie kan zo'n onderzoek voor u verrichten.