Verrichten van diverse keuringen en inspecties

Aankoopkeuring (met NHG bijlage rapport)

Het kopen van een huis is één van de duurste aankopen in een mensenleven. Bestaande huizen vertonen regelmatig onopgemerkte gebreken. Een bestaand huis kopen in een opwelling is niet verstandig. Het is vaak een riskante zaak, omdat u zelf meestal niet in staat bent het pand op een objectieve en bouwkundige manier te bekijken.

Een keuring zal de te nemen beslissing vereenvoudigen. Een bouwtechnische aankoop keuring is tevens een sterk onderhandelingsargument, waarbij een relatief geringe investering u veel profijt op kan leveren. U doet er goed aan het huis door een ervaren bouwkundige te laten keuren.

Bij een aankoopkeuring levert Rikken Vastgoedinspectie ook een NHG rapport. Bij inspecties ten behoeve van de Nationale Hypotheek Garantie worden de rapportages opgesteld volgens het model bouwkundig rapport van de Nationale Hypotheek Garantie.

Verbouwkeuring

Opleveren is niet alleen van toepassing bij de nieuwbouw van woningen. De aannemer of het klussenbedrijf die uw verbouwing of aanbouw heeft uitgevoerd hoort dit werk ook correct op te leveren. Bij deze klussen gaat het ook vaak om een forse investering, en wilt u toch ook graag dat alles is uitgevoerd zoals is afgesproken. Een onafhankelijke bouwkundige weet waar hij op moet moet letten. Indien er zaken zijn die niet volgens geldende eisen of afspraken zijn uitgevoerd zal ik dit rapporteren.

Rapportages

Uitgebreide heldere rapporten met foto’s en mogelijke toelichting op gebied van asbest, milieuaspecten, inbraakpreventie, brandpreventie, energiebesparingsadviezen, wet en regelgeving. Rapportage zal digitaal en/of analoog worden aangeboden.

Bouwkundige vooropnamen

Het nut en noodzaak van de nulmeting houdt vaak verband met zware (bouw) werkzaamheden in de directe omgeving van het object zoals: heiwerkzaamheden, zwaar transport, grond- en straat werkzaamheden, afgraven en grondwaterpeil beïnvloedingen. Wij verzorgen bouwkundige vooropnames voornamelijk in opdracht van aannemers, sloopbedrijven, weg- en waterbouw en adviesbureaus in het kader van projecten en vaak vanuit de vereisten van de CAR verzekering. Maar ook particuliere woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren, woningcorporaties en overige instellingen kiezen regelmatig voor een bouwkundige vooropname. Rikken Vastgoedinspectie verzorgt bouwkundige vooropnames en bouwkundige rapporten conform de richtlijven van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts). U ontvangt een uitgebreide en overzichtelijk bouwkundig rapport en wanneer het een project betreft een projectdossier.

Verkoopkeuring

Verkoop van een bestaande woning.
Met een verkoopkeuringsrapport geeft u aan een mogelijke koper een helder beeld over de onderhoudsstaat van de te verkopen woning. Het zal een snelle verkoop zeker bevorderen. Volgens het nieuw burgerlijk wetboek is de verkoper verplicht voldoende informatie te verstrekken, en mag hij niets verzwijgen naar de koper toe. (de verborgen gebreken) Met dit rapport voldoet de verkoper aan deze wettelijke verplichting.

Nieuwbouwkeuring (meeloopkeuring)

Oplevering van een nieuwbouwwoning. U heeft een nieuwbouwwoning of appartement gekocht en wordt deze binnenkort opgeleverd? Heeft u voldoende kennis van zaken om gebreken te herkennen? Bent u op de hoogte van de Wet- en regelgeving ten aanzien van bouwbesluit?

U doet er goed aan op dat moment een ter zake deskundige in te schakelen.
Samen met de aannemer lopen wij het gehele pand door en zien er op toe dat alle gebreken, mankementen, onvolkomenheden e.d. worden genoteerd.
Ik zal er op toezien dat alle gebreken etc. komen te staan in het ‘proces-verbaal van oplevering’.

Gebreken inspectie

Specifiek bedoeld voor deskundig advies en beoordeling van één enkelvoudig bouwkundig probleem. Dat kan zijn bij vochtproblemen, scheurvorming, lekkage en vele andere bouwkundige problemen. Wat kan ik verwachten bij zo’n bouwkundig onderzoek? Wij komen bij u langs om het probleem te beoordelen en een oplossing aan te dragen. Zo mogelijk kunnen we ook een kosten inschatting maken om het probleem op te laten lossen.

Warmtebeeld camera onderzoek

Met thermografie maken wij inzichtelijk waar uw huis warmte lekt. Tot voor kort was deze geavanceerde techniek alleen voor grote partijen zoals woningbouworganisaties beschikbaar, maar nu bieden wij het aan voor iedereen. Wij komen bij u langs en maken met onze infraroodcamera warmtebeelden van uw huis. U ontvangt deze beelden samen met een gedegen uitleg, zodat u precies kunt zien waar u uw huis aan moet passen om veel op de stookkosten te besparen. Ook verrichten wij met Flir warmtebeeldcamera snelle en nauwkeurige temperatuurmetingen voor de controle van onder andere (vloer)verwarmingen, isolatie, leidingen, kozijnen, koudebruggen, warmtelekken, zonnepanelen, waterlekkages, ventilatie en- luchtbehandelingsinstallaties.

Mutatiekeuring

Laat uw vertrekkende huurder de woning netjes achter zonder gebreken? Welke handelingen zijn vereist om het niveau naar de nieuwe huurder toe te waarborgen? Zijn bepaalde bouwgebreken verwijtbaar en verhaalbaar op de vertrekkende huurder?

Woningcorporaties, vastgoedeigenaren en beheerders herkennen deze grote schadeposten, bij het niet juist vastleggen van de staat van woning . Het is van belang dat er een goede “voor- en/of eindcontrole” plaatsvindt. Ook bent u als verhuurder verplicht om bij eventuele geschillen de staat van de woning goed te rapporteren. Bij een mutatiekeuring door een onafhankelijk mutatie expert staat u vaak juridisch sterker en minimaliseert conflicten en bespaard u kosten.

Schade expertise

Schade in of rondom uw woning of bedrijfsruimte als gevolg van lekkage, storm, brand, verkeerd uitgevoerde verbouwing, bouwschade, gevolgschade, waterschade, schade aan en/of door belendingen of infrastructuur, kunnen ernstige hinder en financiële discussies met zich meebrengen tussen u en uw verzekeraar, aannemer en verhuurder.
Bij alle soorten van bouwschade kan Rikken Vastgoedinspectie worden ingeschakeld om de oorzaak en hoogte van het schadebedrag te bepalen. De schade wordt nauwkeurig geïnventariseerd en alle noodzakelijke onderhouds en/of vervangingshandelingen inclusief materialen worden gerapporteerd.