Uitvoeren conditiemetingen (NEN 2767)

De basis

De basis voor onderhoudsmanagement van gebouwen. Vaststellen van de feitelijke onderhoudssituatie van een gebouw is een noodzakelijke voorwaarde voor gedegen onderhoudsmanagement. Een landelijk erkend, objectief en eenduidig systeem is de NEN 2767 Conditiemeting. Dit systeem is toepasbaar in meerdere disciplines, zoals bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en transporttechniek. Rikken Vastgoedinspectie is gecertificeerd om deze methodiek toe te passen.

Werken met professionele middelen

Rikken Vastgoedinspectie werkt met software van Plandatis, een specialist in professionele oplossingen voor het beheer van vastgoed, technische installaties en infrastructuur.

De kenmerken

Kenmerken van conditiemeting zijn:
• Eenduidige en objectieve beschrijving van de kwaliteit van het vastgoed
• Gebrekenomschrijving en stadium van het gebrek
• Conditiescore op een 6-puntsschaal
• Detaillering van de aangetroffen kwaliteit

De doelstelling

Doelstelling van conditiemeting is:
• Het beheersen van de onderhoudskosten
• Het optimaliseren van de kosten /kwaliteitsverhouding
• Prioritering van de onderhoudsmaatregelen
• Het afstemmen van het onderhoudsbeleid met de onderhoudstoestand
• Monitoren van de bouwtechnische kwaliteit
• Onderbouwen van de meerjaren onderhoudsverwachting