Technisch vastgoedbeheer (VVE)

Verantwoordelijkheid

Als u eigenaar bent van een appartement, dan bent u mede-eigenaar en dus medeverantwoordelijk voor het hele gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt. Om ervoor te zorgen dat iedere appartementseigenaar zich houdt aan zijn verplichting het gebouw te onderhouden, is de oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht en is elke appartementseigenaar hiervan automatisch lid. Vanaf 1 mei 2008 dient men zich in te schrijven bij de KvK, en is het verplicht om een reservefonds in stand te houden voor het plegen van onderhoud.

Controle op MJOP

Laat u bestaande MJOP eens ’n keer screenen als second opinion en actualiseren. Dit kan u weleens behoorlijke financiële meevallers opleveren. Bouwdelen kunnen door diverse oorzaken een kortere of langere levensduur hebben waardoor een MJOP geïndexeerd moet worden qua kosten en planning. De oorzaak voor een verschuiving in de MJOP heeft diverse oorzaken zoals weersinvloeden, detaillering, materiaalgebruik, etc.

 Graag verzorgen wij ook voor u de uitvoering

 • Bestekvorming, waarin wordt omschreven waaraan de werkzaamheden dienen te voldoen en welke materialen en/of werkwijzen dienen te worden gehanteerd.
 • Het aanvragen en beoordelen van meerdere offertes.
 • Start besprekingen bij aanvang van de onderhoudswerkzaamheden.
 • Toezicht op uitvoering en tijdsplanning van de werkzaamheden.
 • Tussen- en eindopleveringen en nazorg.

Jaarplanning

Uiteindelijk dient dan de vertaalslag plaats te vinden van de MJOP, een budgettaire planning, naar een jaarlijks uitvoeringstraject. In overleg met u als opdrachtgever worden de planmatige onderhoudswerkzaamheden afgestemd op de beschikbare financiële middelen. Benodigde wijzigingen en verschuivingen in de planning zijn kort en bondig te beredeneren en te realiseren. Tevens kan eenvoudig worden bekeken of clustering van werkzaamheden kan plaatsvinden, teneinde wellicht financieel voordeel te behalen bij aanbesteding.

Wij kunnen u bijstaan met het technisch beheer

 • Opstellen en bewaken van een technisch Meerjarenonderhoudsplan.
 • 5 jaarlijks actualiseren van een bestaande Meerjarenonderhoudsplan.
 • Jaarplanning rapportage maken aan de hand van het Meerjaren- onderhoudsplan.
 • Het maken van werkomschrijvingen voor het groot onderhoud.
 • Opvragen van offertes en adviseren in de keuze van aannemers voor het groot onderhoud.
 • Contracteren van aannemers en leveranciers en toezicht op de goede uitvoering.
 • Overleg met gemeentelijke en andere instanties betreffende (bouw)technische zaken en eventuele subsidiemogelijkheden etc.
 • Afsluiten en bewaken van (onderhouds)contracten.
 • Het geven van bouwkundige en technische adviezen.