Opnamen woningen voor onderhoudsprojecten

Draagvlak onderzoek bij bewoners

U vindt het noodzaak een deel van u woningen op te knappen.
Technisch denk u wel in beeld te hebben wat er zou moeten gebeuren.
Maar wat vinden de bewoners hiervan?
Uiteindelijk hebt u hun medewerking nodig om het noodzakelijk onderhoud te kunnen verrichten. Om hiervoor draagvlak te krijgen zou u er verstandig aan doen om de bewoner te vragen naar hun beleving over de mogelijke plannen.
Een middel zou kunnen zijn een inventarisatie van de huidige technische staat van onderhoud van de woning, gecombineerd met de beleving en mening van de bewoner, en andere belangrijke factoren die mogelijk invloed zouden kunnen hebben op het realiseren van deze onderhoudswerkzaamheden.
De resultaten verwerken we vervolgens in een rapport, compleet met conclusies en aanbevelingen. Een belangrijke informatie om de juiste aanpak te kunnen verrichten en een heldere opdrachtverstrekking te kunnen bepalen.
De huurders zullen door deze inventarisatie ook makkelijker hun mening kenbaar maken, en het gevoel krijgen serieus te worden genomen.

Warme opnames

Warme opnames vinden plaats voorafgaand aan groot onderhoud of renovatie van een woningbouw complex. Het kan gaan om eengezinswoningen, maar ook om galerijwoningen of portiekwoningen. Tijdens een warme opname worden alle woningen uit een te renoveren complex bezocht. Meestal gebeurt dit namens de woningbouwvereniging en de aannemers. Het is de start van ieder groot onderhoud- en renovatieproject en essentieel voor een efficiënte uitvoering.

Bewoner staat centraal

In veel gevallen worden de sociale aspecten naast alle technische aspecten van een warme opname (sociale warme opname) ook aan Rikken Vastgoedinspectie toevertrouwd. Eventuele klachten over de woning en wensen van de bewoners worden zorgvuldig behandeld, zodat hier tijdens de renovatie rekening mee gehouden kan worden. Het groot onderhoud- of renovatieplan wordt zorgvuldig doorgenomen. Daarbij komt planning, overlast en tijdelijke andere huisvesting aan bod. Het is belangrijk dat eventuele problemen als ziekte of handicap bij de aannemer en de woningbouwvereniging bekend zijn.
Tijdens het bezoek wordt de woning bekeken en wordt onderzocht of er afwijkingen en bijzonderheden in of aan de woningen zijn en worden kenmerken van de woning bekeken. Het is van groot belang dat er tijdens de uitvoering geen verrassingen ontstaan door aanwezige zonneschermen, zware kasten of aanbouwen aan de achterkant van de woning. Ook wordt bekeken welke acties er worden uitgevoerd. Zo kan het zijn dat woningen met een nieuwe keuken geen keukenrenovatie plaats vindt, maar bij woningen met verouderde keukens wel.