Bouwkundig advies

Als vastgoedadviseur ……

• Als adviseur ben je gericht op maken van afgewogen beslissingen.
• Dit betreft het plannen en begroten van de juiste onderhoudsmaatregelen bezien vanuit de verschillende vakdisciplines en bezien vanuit de verschillende invalshoeken: brandveiligheid, onderhoud, energie verbruik en wet- en regelgeving.
• Handel je met de kennis over de ”traagheid‘ van vastgoed: een gebouw is niet zo snel veranderd als de vraag van de gebruiker
• De adviseur doet een objectief betrouwbare uitspraak zelf of laat dat doen door een juiste persoon of partij.

Samen maakt men de beste plannen
Graag wil ik u hierin bijstaan.

Kies voor kwaliteit

Kiest u voor bouwkundige inspecties door Rikken Vastgoedinspectie…..…dan kiest u voor een hoog kennis en ervaringsniveau, gedegen rapportages met bijbehorende foto’s en een inspecteur die een partij wijst op onvolkomenheden en/of verbeterpunten. Het persoonlijke contact en de
vertrouwensband tussen opdrachtgever en inspecteur is bij ons van cruciaal belang.

Professioneler met Rgd-BOEI®

RgdBOEI® is de naam van de nieuwe geïntegreerde inspectiemethodiek ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, voor gebouwen en gebouw gebonden installaties. Een gedeelte van deze methode is gebaseerd op NEN 2767, de norm voor de conditiemeting van bouw- en installatiedelen.

BOEI staat voor:

  • Brandveiligheid
  • Onderhoud
  • Energie
  • Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving

Resultaatgericht samenwerken

Resultaatgericht samenwerken is een visie op onderhoud en renovatie. Als u resultaatgericht samenwerkt, dan stuurt u op optimali¬satie van het proces en het te realiseren werk.
Met RGS gaat u uit van een ketenbenadering in het proces, en voorkomt u dubbel werk.

Vele voordelen voor opdrachtgever en opdrachtnemer

Onze opdrachtgevers zijn:

• Woningstichtingen
• Vereniging van Eigenaren
• Vastgoed beheerders
• Overheidsinstanties
• Zorginstellingen
• Projectontwikkelaar
• Bouwkundige aannemers
• Bedrijven
• Architectenbureaus
• Collega adviesbureaus
• Makelaarskantoren
• Verzekeringmaatschappijen
• Particulieren