Begeleiding kopers en bewoners

Nieuwbouw en Onderhoud

Kopers begeleiding

Ondersteuning voor ontwikkelaars en aannemers als kopers begeleider van nieuwbouwprojecten. Naast een gedegen bouwkundige opleiding heeft Richard Rikken ruime ervaring met nieuwbouwprojecten waardoor hij zich goed kan inleven in de wens van de klant. Kopers moeten zich verplaatsen in tekeningen van een nieuwbouwwoning en moeten hun woonwensen direct vertalen.

Naast de technische (on)mogelijkheden wordt de klant steeds mondiger en stelt hogere eisen aan de communicatie / begeleiding. Een professionele aanpak en heldere klantgerichte communicatie moet de band tussen de aannemer/ontwikkelaar en klant vergroten. Het zorgvuldig opstellen van meer- en minderwerklijsten, het op papier verwerken van de optiewensen Evenals het beantwoorden van de diverse bouwkundige vragen vraagt veel kennis en ervaring. Daarnaast kan Rikken vastgoedinspectie ook de kopers/ ontwikkelaars ondersteunen bijde oplevering van de woning.

bewoners begeleiding

Vooraf

Draagvlak realiseren voor het onderhoud door bewoners op een juiste wijze te informeren.
De technische opname verrichten en mogelijke belemmeringen vaststellen. (voor uitvoering)
Afspraken maken met bewoners en aannemer over te treffen voorzorgsmaatregelen.

Tijdens

Vinger aan de pols houden tijdens de werkzaamheden.
Bewaken van planning, kwaliteit en beleving van de bewoners.

Einde

Oplevering van de werkzaamheden, Bewaking uitvoering opleverpunten.
Nazorg meldingen einde oplevertermijn bewaken, Mogelijke schadeclaims afhandelingen verzorgen.
Bewonerstevredenheidsmeting verrichten

Resultaat

Aandacht en medewerking bij bewoners, Minder verstoringen in arbeidsproces.
Minder faalkosten en nazorg, Kwaliteit en tevredenheid voor alle betrokken partijen.